Skarby rzymskiej architektury. Panteon

Był jedną z najważniejszych świątyń starożytnego Rzymu i najwspanialszym gmachem sakralnym antycznego świata. Dziś jest to jedna z najcenniejszych perełek dawnej architektury, jakimi może się pochwalić Rzym. Wycieczki chętnie zwiedzają tę świątynię, stała się ona jednocześnie jednym z najważniejszych obiektów, jakie opisuje się w podręcznikach poświęconych historii sztuki. Panteon to obiekt wyjątkowy. Kto w czasie wycieczki po włoskiej stolicy odwiedzi jego ruiny, ten szybko przekona się, jaką potęgą musiał być dawny Rzym. Co warto wiedzieć na temat tej wyjątkowej budowli sakralnej?
Panteon to przede wszystkim świątynia, która dla mieszkańców Wiecznego Miasta miała ogromne znaczenie. Poświęcona była ona siedmiu rzymskim bóstwom: Jowiszowi, Marsowi, Wenus, Apollinowi, Merkuremu, Saturnowi oraz Dianie. Dzieje tej świątyni sięgają 27 roku p. n.e., kiedy to Marek Agrypa rozpoczął jej budowlę. Rozbudowana w czasach cesarza Hadriana, do dziś jest symbolem potęgi Wiecznego Miasta i dowodem na to, jak wspaniałe dzieła mogli tworzyć przed wiekami rzymski architekci.
Panteon składa się z prostokątnego portyku oraz z rotundy, której średnica przekracza 43 metry. Nakryta piękną kopułą rotunda może się też pochwalić wspaniałym wystrojem wnętrza. Wiadomo, że dawniej stały tu posągi rzymskich bóstw. Dziś nisze po nich są puste, jednak Panteon i tak może na każdym gościu zrobić ogromne wrażenie. Nic dziwnego, że do dziś jest on jedną z najważniejszych budowli, z jakimi kojarzony jest Rzym. Jest też wyjątkową atrakcją turystyczną, której w czasie wycieczki po Wiecznym Mieście nie można pominąć.